Ένα νεαρό αγόρι ενεργοποιείται από τα πειράγματα και τα αγγίγματα.