Một nhóm người da đen tham gia vào một cuộc ăn chơi hoang dã với đam mê.